ACT Therapie

ACT is een vorm van therapie die er op is gebaseerd om de cliënt te laten accepteren dat bepaalde dingen zijn zoals ze zijn (Acceptance) en desondanks toch zo goed mogelijk te functioneren en binnen de gegeven mogelijkheden eigen keuzes te maken (Commitment). De ACT is gebaseerd op een zestal principes die als een rode draad door de therapie lopen en als basis dienen voor het behandeltraject.

De zes speerpunten van ACT

Het begint met acceptatie, waarin je ruimte maakt voor mogelijk vervelende ervaringen. Daarna volgt de defusie, waarbij je afstand neemt van je gedachten. Het is belangrijk dat je flexibel omgaat met je zelfbeeld en dat je je je aandacht richt op het hier en nu. Een belangrijk uitgangspunt van ACT Therapie is daarnaast dat je stilstaat bij je waarden, de zaken die voor jou echt belangrijk zijn. Toegewijd handelen is het vermogen om te investeren in je eigen handelen.

ACT helpt je om beter met zaken om te gaan

Soms is het niet mogelijk om een situatie te veranderen. Stel dat de relatie met je partner of je kind niet goed is, maar je wilt het contact niet verbreken. Dan zal je een manier moeten vinden om beter met de situatie om te gaan. Deze ‘persoonlijke veerkracht’ is precies wat ACT behelst. De situatie waarin je zit verandert niet, maar je leert wel om er beter mee om te gaan zodat de mogelijk negatieve aspecten ervan minder invloed op je dagelijks leven hebben.

Wanneer kan ACT worden ingezet?
ACT kan worden ingezet bij de behandeling van depressie en bepaalde angststoornissen. Ook bij dwanggedachten kan ACT soms effectief zijn. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat ACT kan bijdragen aan het algemeen welzijn, zonder dat er specifiek sprake is van een benoemd probleem. ACT is erkend als evidence based therapy sinds 2010.

Kan Acceptance and Commitment Therapy ook mij helpen?
Het hangt natuurlijk van je persoonlijke situatie af en de reden waarom je therapie wilt of ACT hierbij kan worden toegepast. Bij mij krijg je uitgebreid de gelegenheid om je verhaal te doen. Neem daarom gerust contact met mij op. Vervolgens bepalen we samen hoe we de therapie gaan inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Het kan zijn dat ACT daarbij een rol speelt, maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden die kunnen worden toegepast. Uitgangspunt is altijd dat de therapie er voor jou is en niet andersom. Je moet je prettig voelen bij een behandelmethode en natuurlijk moet je er uiteindelijk voldoende baat bij hebben. Dit moet blijken uit het verdwijnen van je klachten of uit de conclusie dat je er nu beter mee om kunt gaan.

Angst, fobie en paniekaanvallen

Het is eigenlijk heel handig om bang te zijn. Want het helpt je om gevaarlijke situaties te overleven. Je rent bijvoorbeeld weg als je ergens bang van bent geworden. De angst geeft dan ook precies aan wat je zou moeten doen.

Alleen is je angst anders. Er zijn namelijk uiteenlopende types angst. Je kunt angst ervaren voor ruimtes met heel veel mensen, pleinen, openbare ruimtes, maar ook voor bepaalde situaties. En je kunt ook bang zijn voor iets heel specifieks, vliegen, spinnen, honden. En dit allemaal kan je in de weg zitten.

Fobie en paniekaanvallen
Een fobie of paniekaanvallen ontstaan vaak door een verkeerde ‘aanwijzing’. Want het brein wil altijd een oorzaak aanwijzen, ook als dat helemaal niet de juiste is. Het brein kan namelijk niet goed omgaan met een angst zonder ogenschijnlijke oorzaak. Daardoor gaan we dingen of plekken vermijden. Maar ook het dwangmatig omgaan met bepaalde handelingen hoort hier bij.

Vertel mij je verhaal over angst en ik kan je helpen.

Reactie bij angstaanvallen of paniek
De signalen die je van angst kunt krijgen lijken op elkaar. Denk maar aan een adrenaline rush, een hart dat harder en sneller klopt, angstzweet, als er iets beangstigends plaats heeft gevonden. Maar het kan ook allemaal zorgen voor genoeg stress en de drang om bepaalde situaties te ontlopen. Alleen het jammere is dat dit alles je niet gaat helpen.

Je angstbeleving is een gevolg van je manier van denken; van hoe je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld kijkt.

De behandeling van angst
Meestal ligt er een niet verwerkte ervaring onder je angsten. Ooit was de manier waarop je hier in je hoofd mee omging praktisch. Je hield als het ware je gevoel buiten de deur. Ik help je inzicht te krijgen in hoe je je angst beleeft. Met beelden, geluiden, gevoelens, gedachten en soms ook geur of smaak. Deze beleving kun je vervolgens zelf veranderen. Daarmee raak je niet alleen je angst kwijt, maar win je ook zelfvertrouwen omdat je dit zelf hebt gedaan. En heb je een middel dat je voortaan zelf kunt toepassen.

Neem contact met mij op
Bel mij of vul het contactformulier in als je vragen hebt. Het maakt niet uit wat je vraag, klacht of probleem is, ik help je graag.