Relatietherapie Bussum – Rick Lindhout

Hoe houd je de liefdevolle verbintenis tussen jou en je partner in stand? De sleutel tot een goede verstandhouding en respect over en weer is communicatie. Als jullie op een fijne manier met elkaar kunnen praten, biedt dit kans om eventuele aandachtspunten direct uit te spreken en een crisis in jullie relatie te voorkomen. Is praten voor jullie niet vanzelfsprekend en merk je dat jullie samenzijn onder druk staat? Neem dan contact met Relatietherapie Bussum op.

Communiceren valt te leren

Een relatie waarbij twee karakters enorm van elkaar verschillen kan net zo uitdagend zijn als een verbintenis tussen twee personen die veel raakvlakken hebben. Het een is niet beter dan het ander, het vraagt alleen om een andere aanpak. Belangrijk is begrip. Begrip voor elkaars wensen en standpunten. Goed met elkaar communiceren is echt te leren. Met relatietherapie gaan jullie met wederzijds respect belangrijke stappen zetten op het gebied van communicatie.

Als verliefdheid overgaat in houden van

Verliefdheid maakt je leven zoveel mooier. Je voelt je heerlijk en storende eigenschappen van je partner vallen je niet op. Op het moment dat verliefdheid overgaat in houden van, krijg je aandacht voor de minder leuke karaktereigenschappen van je partner. Het is belangrijk om elkaar niet te willen veranderen, maar aan te geven welk gedrag voor jou storend is. Voorkom dat jullie voor elkaar gaan invullen wat de ander nodig heeft, maar ga het gesprek met elkaar aan via Relatietherapie Bussum. Ik heb oog voor de behoeften van jullie beiden en zal jullie op een respectvolle manier tot elkaar brengen.

Van irritatie naar acceptatie

Negatieve gevoelens of irritaties maken meer kapot dan je op het eerste oog denkt. Als jullie je aan elkaar blijven storen, zonder hier iets aan te doen, raak je van elkaar verwijderd. Terug naar de basis kan helpen om weer te ervaren waarom jullie voor elkaar hebben gekozen. Een liefde volle relatie is een kwestie van geven en nemen. Omdat de wensen en verlangens niet altijd hetzelfde zijn, is het soms schipperen. Door elkaar wat te gunnen, geeft je blijk van liefde en respect. Op het moment dat jullie echt naar elkaar durven uit te spreken wat je nodig hebt van de ander, is de weg naar een zorgeloze relatie geopend.

Vind elkaar terug met Relatietherapie Bussum

Als leven soepel verloopt en er geen aandachtspunten zijn, hebben irritaties waarschijnlijk weinig vat op jullie. Heel anders wordt het als er iets ingrijpends gebeurt. Vooral emotionele uitdagingen vragen om begrip en steun van de ander. Kun je dit niet geven of weet hoe? Als relatietherapeut in Bussum kan ik jullie helpen met problemen die voortvloeien uit onder andere:

  • overlijden
  • ziekte
  • ontrouw
  • de komst van kinderen
  • werkloosheid

Emoties en gedrag bij ingrijpende gebeurtenissen

Bij een heftig gebeuren kan je partner zich ineens heel anders gedragen dan jij verwacht. Misschien is er sprake van woede, ontstaan er geheimen of is kritiek naar jou toe. Dit zorgt bij jou voor heftige emoties en voor je het weet is verkeren jullie in een vicieuze cirkel. Als je in deze situaties geen oog hebt voor de ander raak je snel van elkaar vervreemd. Eeuwig zonde, want het leven is nu eenmaal niet voorspelbaar. Zorg dat jullie beiden de ruimte krijgen voor eigen gevoelens en probeer elkaar niets te verwijten. Schakel mijn hulp in om ook in deze periode de verbondenheid tussen jullie niet te verliezen. Bij Relatietherapie Bussum kan een einde worden gemaakt aan:

  • geheimen tussen jullie
  • toenemende kritiek
  • claimend gedrag
  • vluchten in verslaving
  • irritatie of boosheid

Met mijn hulp gaan jij en je partner inzien dat jullie ondanks de verschillende karakters toch op een goede manier samen door deze moeilijke fase komen.

Van stelletje tot gezin

Wanneer jullie leven wordt verrijkt met de komst van een kind, zorgt dit vaak voor een heel ander ritme en bijkomende gevoelens. Vooral de eerste periode staat vrijwel geheel in het teken van de kleine. Slapeloosheid, het gebrek aan ritme en de voortdurende zorg voor de baby kan jullie relatie onder druk zetten. Er is gewoon minder tijd voor elkaar. Het onderhouden van jullie relatie is niet iets dat in deze periode op de voorgrond staat. Laat het krijgen van kinderen niet ten koste gaan van jullie liefde, maar vraag hier ondersteuning bij van Relatietherapie Bussum. Zo voorkom je dat de verbintenis tussen jou en je partner blijvende schade oploopt en genieten jullie op een goede manier van het nieuwe leven.

Contact opnemen
Nemen jullie vandaag nog contact met mij op? We gaan dan snel starten met relatietherapie. Zie het als de belangrijkste eerste stap om de verbinding tussen jullie weer te voelen en van daaruit problemen het hoofd te bieden.